Grundersättning får du som är 20 år eller äldre och uppfyller ett arbetsvillkor men inte har varit med i a-kassan 12 månader innan du blir arbetslös. Grundersättningen är max 510 kronor per dag. För att få den summan måste du ha arbetat heltid utan frånvaro i 12 månader.

2870

alfakassan inlaga.indd 2 2016-05-03 13:50:47. 3 Verksamhetsområde Taket för grundersättning höjdes från 320 kronor till 365 kronor per dag.

12 aug. 2009 — 75 procent av dem som ansökte om grundersättning i Alfakassan fick vänta i upp till 24 veckor på sin ersättning. Väntetiden är två veckor längre  4 juli 2006 — och papper fram-o-tillbaka så har jag blivit ansluten till alfakassan. alfakassan från andra a-kassor är att dom betalar ut grundersättning  Det kallas för grundersättning. Arbetsvillkor Visa Lyssna. Ett arbetsvillkor är en av grundförutsättningarna för att du ska kunna få ersättning från oss på a-kassan.

  1. Lagfart fritidshus
  2. Odoo webshop demo

Grundersättning får du som är 20 år eller äldre och uppfyller ett arbetsvillkor (arbetat en viss tid innan arbetslöshet) men inte har varit med i a-kassan i 12 månader innan du blir arbetslös. Du kan också få grundersättning om du inte är med i någon a-kassa över huvud taget, men uppfyller ett arbetsvillkor. Alfakassans ersättning Ersättning får du som vid anmälan om arbetslöshet har varit medlem i Alfakassan i minst 12 månader. För att få ersättning från Alfakassan bör du även vara aktivt arbetssökande och ha möjlighet att arbeta minst 3 timmar per dag eller 17 timmar per vecka. Att just Alfakassan väntetider är långa kan vara särskilt allvarligt, enligt Westman. Detta eftersom de fått i uppdrag av regeringen att betala ut grundersättning till de som varken är medlemmar Om du har varit medlem i en a-kassa i mindre än 12 månader, kan du ansöka om grundersättning om du uppfyller övriga villkor.

Grundersättning Alfakassan har också ansökt om att få höja en annan avgift. Den som blir arbetslös i dag behöver inte vara med i en a-kassa för att få ersättning. Det finns även en möjlighet att få grundersättning på 320 kronor per dag från staten. Pengarna betalas ut av Alfakassan.

Alfa-kassan har dessutom fått i uppdrag av regeringen att betala ut grundersättning till personer som inte är medlemmar i eller anslutna till någon arbetslöshetskassa. Kassaföreståndare är Inga-Lill Andersson. Alfakassan - Ersättnin .

Om du inte är medlem i någon a-kassa vänder du dig till Alfa-kassan för information och utbetalning av din grundersättning. Du måste vara inskriven hos​ 

2021 — 1. Köpa avställd bil. Info om grundersättningen vid arbetslöshet - SAC. Företagare - Alfakassan Äga aktier a kassa — Har du ett eget företag? Hos oss har du möjlighet att få grundersättning utan att ha varit med i en a-kassa i minst 12 månader, förutsatt att du uppfyller villkoren för ersättning.

Den inkomstbaserade ersättningen är upp till 80 procent av din tidigare lön och högst 26 400 kronor per månad före skatt. Den kan du söka om du är medlem i en a-kassa och har varit det under de senaste tolv månaderna har arbetat minst 60 timmar per månad under sex av de senaste tolv månaderna Ersättningsnivån baseras på tidigare arbetade timmar och är maximalt 365 kronor per ersättningsdag. Du får ersättning på samma villkor oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Är du inte medlem i en a-kassa ansöker du om grundersättning hos Alfakassan. Det finns ingen nedre gräns satt för dagpenning för arbetslöshetsersättning. Grundersättning får du som är 20 år eller äldre och uppfyller ett arbetsvillkor men inte har varit med i a-kassan 12 månader innan du blir arbetslös.
Medicinskt centrum norrköping läkare

Grundersattning alfakassan

Man måste också uppfylla följande villkor: English 10 okt.

Läs mer på Alfa-kassans  Företagare - Alfakassan — Till är Alfa-kassan är en a-kassa som  Är du inte medlem i Akademikernas a-kassa kan du få ersättning från Alfakassan.
Personliga svagheter

Grundersattning alfakassan
22 mar 2021 För att kunna få ersättning ska du uppfylla både grundvillkoren och arbetsvillkoret . Du kan antingen få grundersättning eller inkomstbaserad 

2018 — Situationer då deltagare inte får grundersättning . deltagare som är medlem i en a-kassa eller ansluten till Alfa-kassan ska få det dagbelopp  28 maj 2020 — Vid sidan om den inkomstbaserade ersättningen hanterar Alfakassan även den så kallade grundersättningen, som betalas ut till personer som  4 jan. 2021 — Om du inte uppfyller villkoren för att få inkomstbaserad a-kassa kan du ha rätt till grundersättning. Ersättningen baseras då på hur mycket du  4 juni 2020 — Vad är grundersättning och hur mycket ligger grundersättningen på just i a-​kassan (alfakassan) den kan även beviljas till de som är medlem i  Alfa-kassan är öppen för anslutning av alla yrkeskategorier på arbetsmarknaden. Härutöver har Alfa-kassan regeringens uppdrag att betala ut grundersättning  18 feb. 2019 — Du måste ha fyllt 20 år för att få grundersättning. Har du är det dock Handelsanställdas a-kassa eller den fristående Alfakassan som gäller.